CỌC CỪ BÊ TÔNG CỐT THÉP 250X250

Liên hệ báo giá

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Kích thước: 250×250

Bê Tông mác 250R28

Thép:  cây thép chủ d16 thép dài d6a150

Trọng lượng: Tùy theo chiều dài

Danh mục: