CỌC CỪ BÊ TÔNG CỐT THÉP

Liên hệ báo giá

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Kích thước: Theo yêu cầu

Bê Tông mác 250R28

Thép: theo yêu cầu

Trọng lượng: theo kích thước

Danh mục: