CỐNG BÊ TÔNG 900X500

Liên hệ báo giá

Ống Cống  Bê Tông D900

Kích thước: 900×500 dày 50mm